MIKÄ ON KDS?

KDS on kamppailulaji organisaatio joka on sitoutunut harjoittelemaan ja opettamaan Karatea noudattaen Sensei Harada Mitsusuke oppeja. Tyyli on avoin kaikille, joilla on aito kiinnostus karatea kohtaan.

KDS organisaatiota valvoo Sensei Mitsusuke Harada, joka on organisaation pääopettaja. KDS perustettiin Britanniassa vuonna 1965 Sensei Mitsusuke Haradan toimesta. Krysanteemia esittävä logo ja KDS-lyhenne ovat Sensei Mitsusuke Haradan KDS-järjestön virallisesti rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Tavaramerkki

Mikään muu kamppailulajiorganisaatio tai ryhmä ei saa käyttää kumpaakaan virallisesti rekisteröityä tavaramerkkiä, erityisesti jos niillä on yhteys Sensei Haradaan ja hänen opetukseensa. Vain ne ryhmät ja järjestöt jotka ovat yhteydessä KDS järjestöön ja joilla on tekninen yhteys Sensei Haradaan saavat käyttää kyseisiä tavaramerkkejä. Muut, jotka käyttävät nimeä Shotokai ole teknistä yhteyttä KDS järjestöön.

KDS-organisaatio

KDS on kamppailulaji organisaatio joka on sitoutunut harjoittelemaan ja opettamaan Karatea noudattaen Sensei Harada Mitsusuke oppeja. Tyyli on avoin kaikille, joilla on aito kiinnostus karatea kohtaan. KDS perustettiin Britanniassa vuonna 1965 Sensei Mitsusuke Haradan toimesta. Oman organisaation perustamisen jälkeen Sensei Mitsusuke Harada otti hän etäisyyttä monista muista kamppailulaji organisaatioista joissa poliittisia ristiriitoja. Sensei Harada oppilaat pystyivät nyt keskittymään KDS:ään ilman ulkopuolista vaikutusta. Tämä mahdollisti keskittymisen Karate-do:n todelliseen tarkoitukseen, eli harjoitteluun. Karate on itsepuolustuksen muoto jossa ei käytetä aseita. Karatessa harjoitellaan puolustamaan itseään omalla keholla. Harjoittelu on hauskaa, se parantaa kuntoa ja ketteryyttä sekä keskittymistä ja taitoa.

Gichin Funakoshi (O'Sensei), jota usein kutsutaan modernin karaten perustajaksi myönsi Sensei Haradalle 5 dan mustan vyön (1956). Sensei Harada ei ole koskaan vastaanottanut korkeampaa vyöarvoa tämän jälkeen. 5 dan vyöarvo on korkein KDS organisaatiossa käytettävä vyöarvo – tämä on O'Sensein aloittama perinne koska hänkään ei koskaan vastaanottanut korkeampaa vyöarvoa.

KDS on voittoa tavoittelematon järjestö. Varat kanavoidaan järjestön omien jäsenten parhaaksi.

Shotokai ja KDS Karate

Shotokai tarkoittaa suoraan käännettynä Shoton ryhmää (Shoto oli Gichin Funakoshin nimimerkki). Shotokain virallisesti perusti Funakoshin perhe joka huolehti Gichin Funaskoshin hautausjärjestelyistä. Ryhmä koostui Funakoshin lähimmistä ja kokeneimmista oppilaista, joille hän uskoi vastuun Shotokan-Karaten kehittämisestä.

Koska poliittiset ja henkilökohtaiset kiistat jatkuivat O'Sensein kuoleman jälkeen, Shotokai jatkoi opettamista ja Karaten kehittämistä kuten Gichin Funakoshi oli tarkoittanut.

Tämän seurauksena Shotokai ei ole viime vuosikymmeninä kehittynyt Karatea kilpailutyyppiseksi. Sen sijaan he ovat pysyneet uskollisina alkuperäiselle Karate-do opetuksille kuten O'Sensei halusi.

Merkittäviä jäseniä Shotokai perustamisessa oli Shigeru Egami, joka oli johtava opettaja Shotokan dojolla, sekä Genshin Hironishi joka oli Shotokain puheenjohtaja. Tänä aikana Harada Sensei oli Shotokan-Karaten pioneeri Brasiliassa. Kiitos läheisen yhteyden kolmen mestarin kanssa oli luonnollista että Sensei Harada liittyi myös jäseneksi Shotokai tässä vaiheessa.

Sensei Harada perusti KDS organisaation vuonna 1965 opettamaan oikeaoppista Shotokan-Karatea, jonka hän oli kehittänyt ilman poliittisia tai teknisiä vaikutteita muista ryhmistä.

On monia syitä aloittaa karaten harjoittelu, itsepuolustus, halu tavata uusia ihmisiä, parantaa kuntoa tai muuten kehittää itseään.

KDS:n opetusmenetelmät ovat jännittäviä ja luovia. Opetus keskittyy opettamiseen oikeassa muodossa, liikkuminen, ajoitus, etäisyys ja miten käyttää koko kehoa ja kehittää oikean tyyppinen vartalon hallinta. Meidän harjoituksissa ilmapiiri on epävirallinen ja ohjaajat auttavaisia. Tämä karatetyyli auttaa sinua rentoutumaan ja tulla tietoisemmaksi kehostasi. Kaikki voivat harjoitella karatea riippumatta sukupuolesta tai kunnosta  niin että se antaa suurta tyydytystä ja monia fyysisiä etuja.