Shotokai / Shotokan / JKA:n synty

Kuten kaikki karaten harrastajat jo varmasti tietävät, Gichin Funakoshi joka vei karaten Okinawalta japaniin on henkilö jota voidaan pitää modernin karaten isänä. Gichin Funakoshi tuli Japaniin ensimmäistä kertaa vuonna 1922 ja hän opetti ensimmäiseksi ryhmää joka tuli tunnetuksi nimellä Karate Kenkyu Kai, tai vapaasti käännettynä ”Karaten oppiympyrä”.

Tämän ryhmän keskuudessa oli henkilöitä, kuten Takeshi Shimoda joka myöhemmin opetti yliopistoissa missä toiminta edelleen kehittyi. Kuitenkin, vuonna 1934 herra Shimoda kuoli äkillisesti keuhkokuumeeseen, ja monet yliopistot pyysivät että O’Sensein (G.Funakoshi) poika Yoshitaka ottaisi paikan johtavana kouluttajana, mistä hän kieltäytyi koska työ piti hänet aika kiireisenä, mutta loppujen lopuksi hän antoi periksi ja hyväksyi aseman. Kuitenkin, pitää muistaa että näinä aikoina yliopistoilla ei ollut minkäänlaisia omia Dojoja (sali), joten ryhmät vuokrasivat tavallisia asuintaloja joita käytettiin harjoittelemiseen, luonnollisesti sillä seurauksella että omistajat usein valittivat häiriöistä. Joten isä ja poika olivat kohta yhtä mieltä siitä että on tarve rakentaa Dojo karaten harjoitteluun, ja juuri tämän takia ryhmä viimeinkin muodosti organisaation joka voisi valvoa koko toimintaa ja ohjata asioita jälkeenpäin. Siten vuonna 1936 perustettiin ”THE GREAT JAPAN KARATE-DO SHOTOKAI”. Tässä järjestössä Gichin Funakoshi oli puheenjohtaja kun taas Yoshitaka toimi varapuheenjohtajana.

Lopulta vuonna 1938 Dojo viimeinkin rakennettiin, kun taas viralliset avajaiset pidettiin vasta vuotta myöhemmin Tammikuussa 1939, jossa paikalle annettiin nimi: ”THE GREAT JAPAN KARATE-DO SHOTOKAN”. Harjoittelijoiden joukossa sanaa SHOTOKAI käytettiin erittäin harvoin ja puhuttaessa ryhmästä kaikki käyttivätkin nimeä SHOTOKAN DOJO. Mutta ikävä kyllä Huhtikuussa vuonna 1945 Shotokan Dojo tuhoutui amerikkalaisten ilmapommituksissa.

Vuonna 1946 Wasedan yliopistossa monet oppilaat olivat tulleet takaisin sodasta ja halusivat aloittaa Karaten harjoittelun uudestaan. Kamppailulajit olivat kiellettyjä amerikkalaisten toimesta, mutta Wasedassa professori Ohama joka oli Karate jaoston johtaja ja joka oli alun perin kotoisin Okinawalta oli myös O’Sensein erittäin läheinen ystävä yritti saada kaiken taas käyntiin.

Joten herra Hironishi ja herra Kamata (Watanabe) tapasivat toisensa ja kohta muutamien neuvotteluiden jälkeen yliopiston hallitus viimein tunnusti Karaten osaksi urheilujärjestöä. Luonnollisesti muut yliopistot seurasivat Wasedan esimerkkiä kuten: Keio, Chuo, Sen, Shiu, ja tämä enimmäkseen noin vuosina 1946/1947.

Kuitenkin monille oli tullut jo ajatus siitä että oli tarve jonkinlaiselle yleiselle hallinnalle ja jo vuonna 1948 Wasedan yliopisto oli tehnyt aloitteen muodostaa Opiskelijoiden Karate Liiton joka yhdisti enimmäkseen Shotokan ja Wado-Ryu karatekat, mutta yritys ei onnistunut. Kuitenkin myöhemmin 27 Toukokuuta vuonna 1949 Japanin Karate Liitto (JKA) perustettiin mukana kutsu Wado-Ryulle liittymisestä eräänlaiseen Karaten valaliitto järjestelmään jonka voimme helposti ymmärtää näinä Euroopan unionin päivinä. Ikävä kyllä Karaten kannalta Wado-Ryu kieltäytyi liittymästä ja Shotokan ryhmä löysi itsensä yksin liitosta joka ei ollutkaan enää kummoinenkaan liitto. Tämä todellakin selittää miksi myöhemmin JKA oli tekemisissä ainoastaan yhden Shotokan ryhmän kanssa. Presidenttinä toimi entinen markiisi Saigo (sodan jälkeen kaikki aateliset menettivät arvonimensä) ja ylimpänä teknisenä johtajana toimi Gichin Funakoshi. Funakoshi kuitenkin säilytti JAPAN KARATE-DO SHOTOKAI järjestön johon hän oli erittäin kiintynyt ja jota hän myös säännöllisesti käytti. JKA koostui pääasiassa erillisistä yliopistoryhmistä ja koska jotkut Funakoshin oppilaista opettivat myös yksityisesti he pyysivät graduointia Funakoshilta niin tällöin Funakoshi toimi JAPAN KARATE-DO SHOTOKAIN puheenjohtajana.

Shotokai / Shotokan eri teille

Funakoshin kuolema toi mukanaan ongelmia, kun tuli kyse hautajaisjärjestelyistä ja kuten jo tiedätte Funakoshi piti molemmat JKA:n ja Japan Karate-Do Shotokain erillisenä kokonaisuutena ja JKA:n johtajat halusivat järjestää hautajaiset, mutta Funakoshin vanhin poika Yoshihide (tuolloin Shotokain puheenjohtaja) kieltäytyi jonka takia Shotokai jäi vastuuseen hautajaisten järjestämisestä, tämä luonnollisesti aiheutti eripuraa ja se johtikin ryhmien täydelliseen jakautumiseen. Toinen ryhmä kuten tiedämme käyttää nimeä Shotokai ja toinen Shotokan, harjoittelussa ei ollut silloin vielä minkäänlaista eroa.